“Đầu xuôi đuôi lọt” thành công nhờ truyền thông “khai sinh” mở bán Bất động sản

Bất động sản là lĩnh vực đặc biệt, đây là chiến trường của những tập đoàn, công ty có sức mạnh tài chính vững vàng cạnh tranh quyết liệt. Bởi vậy các công cụ truyền thông bất động sản luôn được đầu tư mạnh mẽ và quy mô nhất thị trường. Tại đây không có chỗ cho những sản phẩm truyền thông yếu kém, không có đất cho những kế hoạch truyền thông hời hợt.