Bùng nổ truyền thông và doanh số với gói mở bán dự án Bất động sản trên CafeF

Mở bán luôn là một vấn đề đau đầu với các chủ đầu tư và các công ty bất động sản vì quá trình planning và booking phiền phức, phải làm sao thu hút được nhiều sự quan tâm và nhiều người tham dự nhất. Điều này đòi hỏi cần phải có truyền thông Marketing Bất động sản trước mỗi sự kiện mở bán. Tuy nhiên, các vấn đề cần giải quyết như thông tin lẻ tẻ rời rạc, không đúng trọng điểm của nhà đầu tư, nguồn tin nhiễu tạp lấn át tin chính thống. Thêm vào đó là nhiều khi các tin mở bán không được duyệt, bị cắt xén hoặc không được lên vị trí tốt.