Báo Chí Chính Thống Là Kênh Kiểm Chứng Thông Tin Từ Mạng Xã Hội

Vai trò của báo chí khi truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ? Mạng xã hội đang ngày càng phổ biến trong đời sống và không chỉ là kênh kết nối chia sẻ, giao lưu giữa các cá nhân. Trên thực tế, mạng xã hội đang có những tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.