Google công bố top quảng cáo YouTube Ads tại Châu Á Thái Bình Dương tháng 5/2019 –

Đến hẹn lại lên, Google lại thông báo Bảng xếp hạng quảng cáo YouTube châu Á – Thái Bình Dương mới nhất điểm mặt gọi tên những quảng cáo đứng đầu trong mỗi thị trường APAC vào tháng 5 vừa qua. Bảng xếp hạng gồm 13 nước, với mỗi quảng cáo có độ phủ sóng và được xếp hạng cao nhất trong tháng theo YouTube Ads của mỗi nước. Đại diện Việt Nam với quảng cáo 15 giây của Sting World cũng lọt vào bảng xếp hạng một cách xuất sắc.