Tuy chậm trễ nhưng cuối cùng Youtube cũng thử nghiệm tính năng ẩn comment trên nền tảng –

Trong bối cảnh bị chỉ trích quá nhiều vì để nội dung “tạp” hơn bao giờ hết, Youtube đang nỗ lực hết sức để chống lại những nội dung rác, những phong trào cực đoan khiến người dùng mất niềm tin vào nền tảng. Và trong nỗ lực muộn màng đó, Youtube công bố thử nghiệm tính năng ẩn bình luận cho tất cả các video. Tùy chọn này cho phép người xem có thể đọc nội dung mặc định của bình luận với điều kiện phải nhấn nút comment xuất hiện trên thanh nội dung.