12 ngày đếm ngược tới Giáng Sinh – Ngày thứ 6: Nhắm quảng cáo theo nhân khẩu học sao cho chuẩn?

Lời người dịch: đây là chuỗi bài “12 Days of Christmas Strategy” của NMPi Digital – một digital marketing agency có trụ sở tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Úc,… . Các bài dịch trong chuỗi này có thể được biên tập lại cho phù hợp với thực tế marketing tại Việt Nam. Mỗi ngày, MarketingAI sẽ đăng một phần trong chuỗi bài này.

[12 ngày đếm ngược tới Giáng Sinh] Ngày thứ 9 – Tận dụng dữ liệu khách hàng sao cho hiệu quả?

Lời người dịch: đây là chuỗi bài “12 Days of Christmas Strategy” của NMPi Digital – một digital marketing agency có trụ sở tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Úc,… . Các bài dịch trong chuỗi này có thể được biên tập lại cho phù hợp với thực tế marketing tại Việt Nam. Mỗi ngày, MarketingAI sẽ đăng một phần trong chuỗi bài này.

[12 ngày đếm ngược tới Giáng Sinh] – Ngày thứ 7 – Gợi ý cho quảng cáo trả phí dịp Giáng Sinh

Lời người dịch: đây là chuỗi bài “12 Days of Christmas Strategy” của NMPi Digital – một digital marketing agency có trụ sở tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Úc,… . Các bài dịch trong chuỗi này có thể được biên tập lại cho phù hợp với thực tế marketing tại Việt Nam. Mỗi ngày, MarketingAI sẽ đăng một phần trong chuỗi bài này.

[12 ngày đếm ngược tới Giáng Sinh] – Ngày thứ 12: Làm gì sau Black Friday?

Lời người dịch: Đây là chuỗi bài “12 Days of Christmas Strategy” của NMPi Digital – một digital marketing agency có trụ sở tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Úc. Các bài dịch trong chuỗi này có thể được biên tập lại cho phù hợp với thực tế marketing tại Việt Nam. Mỗi ngày, MarketingAI sẽ đăng một phần trong chuỗi bài này.

[12 ngày đếm ngược tới Giáng Sinh] – Ngày thứ 10: Dành cho ngành du lịch và bất động sản

Lời người dịch: đây là chuỗi bài “12 Days of Christmas Strategy” của NMPi Digital – một digital marketing agency có trụ sở tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Úc,… . Các bài dịch trong chuỗi này có thể được biên tập lại cho phù hợp với thực tế marketing tại Việt Nam. Mỗi ngày, MarketingAI sẽ đăng một phần trong chuỗi bài này.

[12 ngày đếm ngược tới Giáng Sinh] Ngày thứ 8 – Tối đa hóa doanh số mùa lễ hội

Lời người dịch: đây là chuỗi bài “12 Days of Christmas Strategy” của NMPi Digital – một digital marketing agency có trụ sở tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Úc,… . Các bài dịch trong chuỗi này có thể được biên tập lại cho phù hợp với thực tế marketing tại Việt Nam. Mỗi ngày, MarketingAI sẽ đăng một phần trong chuỗi bài này.

[12 ngày đếm ngược tới Giáng Sinh] – Ngày thứ 11: Thông điệp marketing hiệu quả trước thềm Giáng Sinh

Lời người dịch: đây là chuỗi bài “12 Days of Christmas Strategy” của NMPi Digital – một digital marketing agency có trụ sở tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Úc,… . Các bài dịch trong chuỗi này có thể được biên tập lại cho phù hợp với thực tế marketing tại Việt Nam. Mỗi ngày, MarketingAI sẽ đăng một phần trong chuỗi bài này.