Các định nghĩa và tính năng cơ bản của Marketing Research

[agentsw ua=’pc’]

Một doanh nghiệp luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề xung quanh như về người tiêu dùng, sản phẩm, cạnh tranh trên thị trường, khuyến mãi… Marketing Research (nghiên cứu thị trường) giúp doanh nghiệp có thể giải quyết những vấn đề này.

1. Trên thế giới, marketing research được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau do đó có nhiều định nghĩa khác nhau:

Theo Hiệp hội Tiếp thị Hoa Kỳ (AMA)

“Nghiên cứu Marketing là việc thu thập, ghi chép và phân tích dữ liệu có hệ thống về các vấn đề liên quan đến tiếp thị hàng hoá và dịch vụ”.

Theo Philip Kotler

“Nghiên cứu tiếp thị là một phân tích vấn đề có hệ thống, xây dựng mô hình và tìm kiếm thực tế nhằm mục đích cải thiện việc ra quyết định và kiểm soát trong tiếp thị hàng hoá và dịch vụ. “

Theo Paul Green và Donald Tull

“Nghiên cứu thị trường là tìm kiếm có hệ thống và khách quan, và phân tích các thông tin có liên quan đến việc xác định và giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong lĩnh vực tiếp thị.”

Theo David Luck, Donald Taylor và Hugh Wales

“Nghiên cứu thị trường là việc áp dụng các phương pháp khoa học trong việc giải quyết vấn đề tiếp thị.”

2. Trong quá trình nghiên cứu sâu về marketing, người ta đã đúc kết được các tính năng của marketing research như sau:

a. Phạm vi rộng và toàn diện:

 Marekting Research có phạm vi rất rộng. Nó bao gồm nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu bao bì, nghiên cứu giá cả, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu bán hàng,.. Nó được sử dụng để giải quyết các vấn đề tiếp thị và đưa ra quyết định tiếp thị. Nó được sử dụng để thực hiện các chính sách tiếp thị. Nó cũng được sử dụng để giới thiệu sản phẩm mới trên thị trường và để xác định các thị trường mới. Nghiên cứu thị trường được sử dụng để lựa chọn các kênh phân phối, trong chiến lược quảng cáo, cho các biện pháp xúc tiến bán hàng,…

b. Hệ thống và khoa học:

 Marekting Research được tiến hành theo từng bước. Nó được tiến hành theo một trật tự thời trang. Vì vậy, nó có hệ thống. Nghiên cứu thị trường sử dụng các phương pháp khoa học. Vì vậy, nó cũng là khoa học.

c. Khoa học và nghệ thuật:

 Khoa học thu thập kiến ​​thức (dữ liệu) trong khi nghệ thuật sử dụng kiến ​​thức này để giải quyết vấn đề. Đầu tiên là thu thập dữ liệu sau đó đáng tin cậy và sau đó phân tích nó một cách có hệ thống và phê bình rồi sử dụng dữ liệu này để giải quyết các vấn đề. Vì vậy, cả hai đều là Khoa học và Nghệ thuật.

d. Quá trình liên tục và năng động

 Công ty phải đối mặt với các vấn đề tiếp thị trong suốt cả năm. Vì vậy, marketing research được tiến hành liên tục. Nó liên tục thu thập dữ liệu cập nhật để giải quyết các vấn đề tiếp thị. Các công ty lớn có bộ phận nghiên cứu thị trường riêng của họ và họ tiến hành việc này trong suốt cả năm. Vì vậy, nghiên cứu tiếp thị là một quá trình liên tục. Đó là một quá trình năng động vì nó tiếp tục thay đổi. Nó sử dụng các phương pháp và kỹ thuật mới để thu thập, ghi chép và phân tích dữ liệu.

e. Công cụ để ra quyết định

Nghiên cứu thị trường cung cấp dữ liệu chính xác và cập nhật cho người quản lý tiếp thị. Điều này giúp anh ta có những quyết định nhanh và chính xác. Do đó, nghiên cứu tiếp thị là một công cụ quan trọng để ra quyết định.

f. Lợi ích của công ty và người tiêu dùng

Nghiên cứu tiếp thị rất hữu ích cho công ty bằng nhiều cách. Nó làm tăng doanh thu và lợi nhuận của công ty. Nó giúp công ty chống lại cạnh tranh và tăng cường thiện chí của mình trên thị trường. Nó làm giảm rủi ro tiếp thị. Tóm lại, nghiên cứu tiếp thị mang lại thành công cho công ty. Nó cũng giúp cho công ty gần gũi hơn với người tiêu dùng, mang lại sự tiện lợi và sự hài lòng cho người tiêu dùng.

g. Nghiên cứu ứng dụng

Nghiên cứu ứng dụng được sử dụng để giải quyết vấn đề. Nghiên cứu thị trường được sử dụng để giải quyết các vấn đề tiếp thị. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng, nghiên cứu tiếp thị cũng là một nghiên cứu ứng dụng. Nó có giá trị thực tiễn vì nó được sử dụng để giải quyết các vấn đề hiện tại và tương lai.

h. Kết nối với MIS

 Nghiên cứu tiếp thị là một thành phần của Hệ thống Thông tin Tiếp thị (MIS). Nghiên cứu thị trường và MIS có mối quan hệ với nhau. Cả hai đều được sử dụng để giải quyết các vấn đề tiếp thị và đưa ra quyết định tiếp thị.

i. Giảm khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng

Nghiên cứu thị trường thông báo cho nhà sản xuất về nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng. Các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá theo cầu thị trường và của người tiêu dùng. Điều này mang lại sự hài lòng cho người tiêu dùng và người sản xuất trở lại tạo ra lợi nhuận tốt. Vì vậy, marketing research làm giảm khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng.

j. Sử dụng các phương pháp khác nhau

Nghiên cứu tiếp thị sử dụng ba phương pháp để thu thập dữ liệu: Phương pháp khảo sát, Phương pháp Thí nghiệm và Phương pháp Quan sát. Cả ba phương pháp này là khoa học. Các nhà nghiên cứu phải sử dụng một phương pháp phù hợp để thu thập một dữ liệu đáng tin cậy. Dữ liệu thu thập này sau đó được tổ chức và sử dụng để lập kế hoạch, ra quyết định và giải quyết vấn đề. Dữ liệu này cũng được sử dụng để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới trên thị trường.

Hà Nguyễn/ Marketingai.admicro.vn

Nguồn: kalyan-city

[/agentsw]
[agentsw ua=’mb’]

Các định nghĩa và tính năng cơ bản của Marketing Research


[/agentsw]

Viết một bình luận

0 Shares
Share
Tweet
Pin