Các plugin vận chuyển WooCommerce miễn phí hàng đầu

cac-plugin-van-chuyen-woocommerce-mien-phi-hang-dau

Các plugin vận chuyển WooCommerce miễn phí hàng đầu – Vận chuyển là khía cạnh thiết yếu nhất thuộc website WooCommerce vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng. Đây cũng là lĩnh vực thách thức nhất đối với chủ website thương mại điện tử. Tuy nhiên, ở cộng đồng WooCommerce, sẽ tìm thấy vài plugin hiệu quả để giúp quản lý vận chuyển.

Ở bài hôm nay, tôi sẽ nói về plugin WooCommerce Shipping miễn phí hàng đầu giúp trải nghiệm mua sắm khách hàng bên bạn. Dựa trên chiến lược bạn đã thiết lập cho website WooCommerce, bạn chọn trong số plugin này.

WooCommerce Weight Based Shipping

cac-plugin-van-chuyen-woocommerce-mien-phi-hang-dau

Bạn tính giá vận chuyển dựa trên trọng lượng đơn hàng khi plugin này được cài đặt. Nó đồng ý bạn tạo nhiều quy tắc, dựa trên chiến lược cửa hàng khác nhau bạn muốn áp dụng. Bạn cũng được tạo quy tắc với phạm vi đích hay tổng phụ tại website WooCommerce. Thực tế, bạn thiết lập tốc độ vận chuyển cố định hoặc tốc độ động, tùy thuộc trọng lượng giỏ hàng. Hơn nữa, bạn được sử dụng cả hai chiến lược này cùng nhau.

ELEX WooCommerce USPS Shipping Plugin with Print Label

cac-plugin-van-chuyen-woocommerce-mien-phi-hang-dau

Tích hợp giá vận chuyển USPS cho website WooCommerce là cách tuyệt vời để nâng cao trải nghiệm khách hàng tại website. Nó sẽ mang lại minh bạch, rõ ràng cho giá vận chuyển bên bạn. Với sự trợ giúp từ plugin này, cung cấp mức giá vận chuyển trực tiếp đến khách hàng dựa trên điểm đến vận chuyển cũng như trọng lượng, kích thước sản phẩm ở giỏ hàng. Chọn hiển thị giá trực tuyến hoặc giá ngoại tuyến theo gói giá bên bạn. Plugin cũng đồng ý bạn thiết lập tỷ lệ dự phòng để giúp khách hàng kiểm tra suôn sẻ ngay cả khi API không trả về tỷ lệ trực tiếp. Phiên bản cao cấp plugin này dành cho khách hàng eVS, khách hàng không phải là eVS dùng thử ELEX Stamps.com USPS với tính năng tương tự.

WooCommerce Advanced Free Shipping

cac-plugin-van-chuyen-woocommerce-mien-phi-hang-dau

Với sự trợ giúp từ plugin, bạn kiểm soát rộng rãi cách bạn muốn cung cấp vận chuyển miễn phí đến khách hàng. Có vài điều kiện mặc định có sẵn với plugin sẽ giúp bạn xác định giá vận chuyển. Chúng gồm số lượng mặt hàng, vai trò người dùng, lớp vận chuyển, danh mục, trọng lượng sản phẩm, v.v.,. Plugin thực sự linh hoạt, vì vậy ở trường hợp bạn không tìm thấy tùy chọn mong muốn theo mặc định, bạn quản lý nó thông qua đoạn mã.

WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips

cac-plugin-van-chuyen-woocommerce-mien-phi-hang-dau

Hóa đơn là phần quan trọng trong giao dịch thương mại điện tử. Theo mặc định, WooCommerce không cung cấp đến bạn tùy chọn tạo hóa đơn. Bạn sử dụng plugin này để tạo hóa đơn PDF, sẽ được tự động gửi cùng với email hoàn tất đơn hàng. Plugin cung cấp mẫu mặc định cho hóa đơn, mà bạn sửa đổi hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu riêng bạn. Với plugin này, bạn tải xuống hoặc in hóa đơn cùng danh sách đóng gói từ phần phụ trợ.

WooCommerce Table Rate Shipping by JEM

cac-plugin-van-chuyen-woocommerce-mien-phi-hang-dau

Giao diện người dùng trực quan thuộc plugin này giúp bạn thuận lợi xử lý tốc độ bảng. Nó tích hợp với khu vực vận chuyển WooCommerce giúp bạn xác định giá vận chuyển theo tổng trọng lượng. Bao gồm or loại trừ thuế cho giá vận chuyển dựa trên yêu cầu cụ thể từ cửa hàng. Thật dễ dàng để thiết lập nhiều tầng giá vận chuyển nhờ sử dụng plugin này. Bạn thậm chí thêm phí xử lý cho mỗi đơn hàng, nếu cần.

Flexible Shipping for WooCommerce

cac-plugin-van-chuyen-woocommerce-mien-phi-hang-dau

Plugin miễn phí này giúp bạn xác định giá vận chuyển dựa vào trọng lượng đơn hàng hoặc tổng số giỏ hàng. Bạn tạo quy tắc cùng phương thức vận chuyển rồi thêm tên, mô tả cho phương thức mới được tạo. Plugin cũng cung cấp tùy chọn thêm chi phí dựa vào tổng số giỏ hàng, trọng lượng đồng thời. Bạn định cấu hình plugin để chỉ hiển thị phương thức giao hàng cụ thể đến khách hàng đã đăng nhập. Hơn nữa, plugin cung cấp tùy chọn để nhập CSV.

Xem thêm: Cách tạo một trang web WordPress đa ngôn ngữ

WooCommerce ShipStation Gateway

cac-plugin-van-chuyen-woocommerce-mien-phi-hang-dau

ShipStation là dịch vụ phổ biến giúp chủ sở hữu website thương mại điện tử trong quá trình thực hiện đơn hàng. Nó giúp nhập đơn hàng, tạo nhãn hàng loạt, giao tiếp với khách hàng, v.v … Nó có khả năng tùy biến cao khiến bạn sử dụng nó bất kể quy mô doanh nghiệp. Plugin này giúp bạn tích hợp dịch vụ ShipStation với website WooCommerce. Bạn sử dụng ứng dụng ShipStation dành cho cả Android, iOS để in nhãn, trả lại email cùng xử lý vài hoạt động vận chuyển khác.

Conditional Shipping for WooCommerce

cac-plugin-van-chuyen-woocommerce-mien-phi-hang-dau

Bạn hạn chế được phương thức giao hàng khác nhau ở website WooCommerce dựa vào điều kiện khác nhau, gồm sản phẩm, tổng trọng lượng đơn hàng, khối lượng, kích thước. Với phiên bản pro ở plugin này, bạn cũng sử dụng được vài điều kiện nữa.

Advanced Shipment Tracking for WooCommerce

cac-plugin-van-chuyen-woocommerce-mien-phi-hang-dau

Cung cấp cơ sở theo dõi lô hàng là yếu tố quan trọng cải thiện trải nghiệm vận chuyển khách hàng. Plugin này giúp bạn thông tin theo dõi hơn 50 hãng vận chuyển đến email hoàn thành đơn hàng WooCommerce. Bạn thêm được tên hãng vận chuyển, số theo dõi, ngày nhờ sử dụng plugin này. Cùng với email hoàn thành đơn hàng, thông tin theo dõi cũng sẵn trên phần My Account.

Advanced Flat Rate Shipping Method WooCommerce

cac-plugin-van-chuyen-woocommerce-mien-phi-hang-dau

Plugin này giúp bạn tạo quy tắc vận chuyển khác nhau dựa vào loạt điều kiện. Bất cứ khi nào giỏ hàng từ khách hàng đáp ứng yêu cầu này, phương thức vận chuyển sẽ có sẵn. Điều kiện bao gồm sản phẩm, danh mục, lớp vận chuyển, địa điểm giao hàng, v.v … Plugin này sẽ là lựa chọn tốt nếu bạn có nhiều sản phẩm, khách hàng đa dạng.

WooCommerce No Shipping Message

cac-plugin-van-chuyen-woocommerce-mien-phi-hang-dau

Khi khách hàng cố gắng đặt hàng ở website bên bạn nhưng không có tùy chọn giao hàng nào có sẵn, WooCommerce sẽ hiển thị thông báo. Với sự trợ giúp từ plugin này, bạn tùy chỉnh thông báo này tại web. Việc này giúp bạn nâng cao trải nghiệm khách hàng tại website, vì bạn chỉ định được lý do không có dịch vụ vận chuyển. Plugin cũng có tùy chọn ở đó bạn thêm liên kết đến trang liên hệ ở tin nhắn để khuyến khích khách hàng liên lạc với bạn.

WC Hide Shipping Methods

cac-plugin-van-chuyen-woocommerce-mien-phi-hang-dau

Bạn đã thiết lập giao hàng miễn phí tại website WooCommerce, khi giỏ hàng khách hàng đáp ứng yêu cầu nhất định. Khi vận chuyển miễn phí có sẵn cho giỏ hàng cụ thể, tốt hơn là ẩn phương thức vận chuyển khác. Plugin này sẽ giúp bạn quản lý tình huống này dễ dàng. Nó sẽ tự động ẩn tất cả phương thức vận chuyển khác khi giao hàng miễn phí sẵn. Tuy nhiên, plugin cung cấp tùy chọn để giữ địa phương đón cùng với vận chuyển miễn phí.

WooCommerce Shipping Method Display Style

cac-plugin-van-chuyen-woocommerce-mien-phi-hang-dau

Thông thường, WooCommerce hiển thị tất cả phương thức giao hàng có sẵn ở giỏ hàng cùng trang thanh toán bằng nút radio. Sử dụng plugin này, bạn thay đổi được kiểu hiển thị, cung cấp tùy chọn cho khách hàng với tùy chọn giao hàng khác nhau ở trình đơn thả xuống. Việc này hữu ích khi có khá nhiều phương thức vận chuyển có sẵn ở website bên bạn.

YITH WooCommerce Order Tracking

cac-plugin-van-chuyen-woocommerce-mien-phi-hang-dau

Plugin này có tùy chọn hiện theo dõi đơn hàng đến khách hàng ở website WooCommerce. Plugin sẽ điền chi tiết nhà cung cấp dịch vụ, mã theo dõi, ngày nơi bạn chỉ định trên trang chi tiết đơn hàng. Bạn chọn bất kỳ vị trí nào tại trang chi tiết đặt hàng để hiển thị thông tin này. Khi theo dõi thông tin được hiện với khách hàng, bạn giảm đáng kể yêu cầu dịch vụ khách hàng liên quan đến nơi đặt hàng.

Order Delivery Date for WooCommerce

cac-plugin-van-chuyen-woocommerce-mien-phi-hang-dau

Khách hàng tại website WooCommerce sẵn sàng nhận ngày, thời gian giao hàng thuận tiện khi họ có xu hướng đặt hàng. Plugin này đưa trải nghiệm khách hàng lên cấp mới qua việc đồng ý bạn cung cấp tùy chọn khách hàng để chọn ngày giao hàng. Bạn định cấu hình khoảng thời gian tối thiểu để giao hàng, cũng như đánh dấu ngày khi bạn không giao hàng. Dựa vào điều này, plugin sẽ cung cấp tùy chọn giao hàng khác nhau đến khách hàng. Theo mặc định, ngày giao hàng sớm nhất được hiển thị, bạn đặt trường bắt buộc tại trang thanh toán.

Kết luận

Hy vọng plugin này sẽ giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng trong website WooCommerce. Nếu muốn kiểm tra plugin này, chỉ cần đăng ký lưu trữ web WooCommerce nhanh nhất rồi kiểm tra sức mạnh plugin vận chuyển free này.

Viết một bình luận

0 Shares
Share
Tweet
Pin