ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์? review & guide ข่าวล่าสุด

คุณกำลังอ่าน: “ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์” นี่เป็นหัวข้อ “ร้อนแรง” ที่มีการค้นหา 848,000 ครั้ง/เดือน. วันนี้ taowebsite.com.vn จะช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ ในบทความนี้

CONTENTS:

ผลการค้นหาของ Google:

คำศัพท์ทางการแพทย์ – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ

ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์. => อ่านเลย

Medical Vocabulary คำศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ การแพทย์

27 มิ.ย. 2019 — 27 มิ.ย. 2019ขอเสนอ Medical Vocabulary คำศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการแพทย์. เกี่ยวกับ โรงพยาบาล (Hospital). Ambulance (แอม บิวเลิน) รถพยาบาล; Gown ( …. => อ่านเลย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการแพทย์ที่พบได้ใช้ในชีวิตประจำวัน …

. => อ่านเลย

รวมคำศัพท์ทางการแพทย์ภาษาอังกฤษที่นิยมใช้ พร้อมการอ่าน

22 ก.ค. 2022 — 22 ก.ค. 2022คำศัพท์, การอ่าน, ความหมาย. Adhesive bandage, แอดฮีซีฟ-แบนดิจ, พลาสเตอร์ปิดแผล. Alcohol …. => อ่านเลย

100 คำศัพท์ทางการแพทย์ และโรคภัยภาษาอังกฤษ – พลอยศรี Stories

5 มิ.ย. 2021 — 5 มิ.ย. 2021allergy, อัลเลอร์จี, โรคภูมิแพ้. doctor appointment, ดอกเทอร์ แอพพอยน์เมินท์, นัดพบแพทย์.. => อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์ทางการแพทย์คาศัพท์ที่ควรรู้งานกู้ภัย-ก

ศัพท์ทางการแพทย์คาศัพท์ที่ควรรู้งานกู้ภัย-กู้ชีพ FR, EMS, EMT-B. อุปกรณ์ต่างๆ. คำศัพท์ควำมหมำย. 1. Wheeled stretcher = เปลนอนชนิดล้อเลื่อน.. => อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์เกี่ยวกับการแพทย์ (Medical Vocabulary) – Engnow.in.th …

6 ต.ค. 2020 — 6 ต.ค. 2020คำย่อที่ใช้ในการบันทึกทางการแพทย์ · CC ย่อมาจาก Chief Complaint ประวัติสำคัญที่มารพ. · PI ย่อมาจาก Present illness ประวัติปัจจุบัน · PH ย่อมาจาก …. => อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์ : พยาธิวิทยา (Medical term

10 มิ.ย. 2015 — 10 มิ.ย. 2015หน่วยสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทางการแพทย์(FLM-LSU). ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร. คาศัพท์แพทย์ในวิชาพยาธิวิทยา. ( …. => อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์ทางการแพทย์… – โรงพยาบาลบางสะพานน้อย | Facebook

คำศัพท์ทางการแพทย์. คำศัพท์ ความหมาย 1. Oropharyngeal airway (mouth gag), (airway) = อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ 2. Suction (ซักชั่น) = เครื่องดูดเสมหะ. => อ่านเพิ่มเติม

ความหมายที่คล้ายกัน: “ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์”

ศัพท์ทางการแพทย์ พร้อมคําอ่าน ศัพท์แพทย์ที่ใช้บ่อย r/o ศัพท์ทางการแพทย์ pdf ศัพท์เฉพาะ การแพทย์ ศัพท์ การ แพทย์ ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์ ศัพท์ การ ทางการแพทย์ การ ทางการแพทย์ ศัพท์แพทย์ ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์ ศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ .

ข้อกำหนดในการค้นหาอื่นๆ:

คุณกำลังอ่าน: ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ อยู่ในหัวข้อ Life (Thai) ถ้าคุณชอบหัวข้อนี้โปรดแชร์บน Facebook เพื่อให้เพื่อนของคุณรู้

ข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ

introduction to medical terminology in pathology

ความรู้ทางด้านคาศัพท์ทางด้านการแพทย์พื้นฐาน การสร้างคาศัพท์ และการเข้าใจ. ความหมายศัพท์แพทย์ โดยเฉพาะคาศัพท์พื้นฐานทางด้านพยาธิวิทยา ซึ่งเนื้อหาใน. => อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์ทำงด้ำนกำรแพทย์(ภำษำไทย – Deutsch – français) [Last

21 ม.ค. 2013 — 21 ม.ค. 201314. พันธุศาสตร์การแพทย์ medical genetics die Medizinische Genetik la génétique médicale. 15. แพทยศาสตร์ medicine die Medizin, die Heilkunde la …. => อ่านเพิ่มเติม

รายวิชา 499721 คาศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์ 3 (2-2-5)

รายวิชา 499721 คาศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์ 3 (2-2-5). (Medical Terminology). รายวิชาเลือกเสรีสาหรับ: นิสิตคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่2. => อ่านเพิ่มเติม

สำหรับนักแปลและล่ำมทำงกำรแพทย์

14 ก.ค. 2021 — 14 ก.ค. 2021มีความรู้ความเข้าใจศัพท์ทางการแพทย์ภาษาอังกฤษ (เข้าใจแพทย์ไทย). และสามารถอธิบายเป็นภาษาปลายทางง่าย … เฉพาะทางการแพทย์, ชื่อเฉพาะทางการค้า. => อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อเดียวกัน: ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์

คำศัพท์ทำงด้ำนกำรแพทย์(ภำษำไทย – Deutsch – français) [Last

21 ม.ค. 2013 — 21 ม.ค. 201314. พันธุศาสตร์การแพทย์ medical genetics die Medizinische Genetik la génétique médicale. 15. แพทยศาสตร์ medicine die Medizin, die Heilkunde la … => อ่านเพิ่มเติม

รายวิชา 499721 คาศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์ 3 (2-2-5)

รายวิชา 499721 คาศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์ 3 (2-2-5). (Medical Terminology). รายวิชาเลือกเสรีสาหรับ: นิสิตคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่2. => อ่านเพิ่มเติม

สำหรับนักแปลและล่ำมทำงกำรแพทย์

14 ก.ค. 2021 — 14 ก.ค. 2021มีความรู้ความเข้าใจศัพท์ทางการแพทย์ภาษาอังกฤษ (เข้าใจแพทย์ไทย). และสามารถอธิบายเป็นภาษาปลายทางง่าย … เฉพาะทางการแพทย์, ชื่อเฉพาะทางการค้า. => อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์ทางการแพทย์ – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ คืออะไร

 • คำจำกัดความ: ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ คืออะไร => ดูเลย
 • ที่ไหน: ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ ที่ไหน => ดูเลย
 • ทำไม: ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์? => ดูเลย
 • ทำไม: ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์? => ดูเลย
 • ฉันจะ: ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ => ดูเลย
 • วิธี ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ => ดูเลย
 • ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ เมื่อไร? => ดูเลย
 • คำแนะนำขั้นตอน: ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ => ดูเลย
 • ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ ชอบ? => ดูเลย
 • ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ ทำอย่างไร => ดูเลย
 • ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ นานเท่าไหร่ / นานแค่ไหน? => ดูเลย
 • ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ บ่อยเพียงใด => ดูเลย
 • ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ เท่าไหร่ / เท่าไหร่? => ดูเลย
 • ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ ราคา/ราคาเท่าไร? => ดูเลย
 • ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ ดอกเบี้ยเท่าไหร่? => ดูเลย
 • อันไหน: ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ ดีกว่า => ดูเลย
 • ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ อัปเดต (ล่าสุด/ปัจจุบัน) วันนี้ => ดูเลย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับ: ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ => ดูเลย
 • ตัวอย่าง: ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ => ดูเลย
 • ค้นหา: ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ => ดูเลย
 • โปรไฟล์: ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ => ดูเลย
 • รายละเอียดงาน: ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ => ดูเลย
 • แผน:ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ => ดูเลย
 • รหัส: ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ => ดูเลย
 • ประกาศรับสมัคร: ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ => ดูเลย
 • ค่าใช้จ่าย: ศัพท์ เฉพาะ ทางการ แพทย์ => ดูเลย

Viết một bình luận

0 Shares
Share
Tweet
Pin